RSS

Thursday, August 20, 2009

Peristiwa Penting dalam Ramadhan


# Permulaan kenabian..........Turunnya wahyu

# 10 Tahun perutusan nabi..........Kematian Saiyidatina Khadijah r.a

# 1 Hijrah..........Pembetukan batalion muslimin pertama di bawah pimpinan Hamzah

# 2 Hijrah..........Difardhukan puasa, zakat fitrah dan jihad

# 17 Ramadhan 2 Hijrah..........Perang Badar Kubra

# 5 Hijrah..........Menggali parit dan persediaan perang Khandak. Tamat perang pada Syawal

# 21 Ramadhan 8 Hijrah..........Pembukaan Mekah dan meruntu berhala

# 9 Hijrah..........Kedatangan dan keislaman rombongan Taif dan utusan raja Himyar

# 10 Hijrah..........Pengutuan Ali k.r.m ke Yaman dan keislaman seluruh kabilah Hamran dalam masa sehari

# 11 Hijrah..........Kematian Fatimah r.a setelah 6 bulan kewafatan Nabi s.a.w

# 13 Hijrah..........Kemenangan muslimin di bawah pimpinan al-Muthanna bin Harithah ke atas Rom dalam peperangan Buwaib

# 31 Hijrah..........Pembukaan negara Nubia di selatan Mesir

# 40 Hijrah..........Ali bin Abi Tolib r.a ditikam oleh Abu Maljam

# 53 Hijrah..........Pembukaan pulau Rodes, selatan Cicelia

# 58 Hijrah..........Kewafatan Sayidatina 'Aisyah r.a

# 91 Hijrah..........Muslimin mendarat di persisiran pantai Andalusia

# 92 Hijrah..........Toriq bin Ziyad mengalahkan Raja Rhoderick

# 114 Hijrah..........Peperangan Balat Syuhadak. Panglima Abdul Rahman al-Ghafiqi gugur syahid

# 132 Hijrah..........Tertegaknya Daulah 'Abbasiyyah

# 361 Hijrah..........Pembukaan Jami' al-Azhar

# 584 Hijrah..........Orang ramai mencadangkan agar Solahuddin berhenti rehat sepanjang Ramadhan. Beliau menjawab : Usia adalah pendek dan ajal tidak terjamin. Beliau menyambung perjuangan sehingga menawan Kubu Sufr pada 15 Ramadhan

# 658 Hijrah..........Peperangan Ain Jalut. Tartar tewas di tangan tentera muslimin di bawah Saifuddin Qutuz

# 666 Hijrah..........Pembukaan Antokia

# 673 Hijrah..........Pembukaan Armenia

# 791 Hijrah..........Pembukaan Bosnia-Herzagovina

# 827 Hijrah..........Pembukaan Belgrade

# 829 Hijrah..........Pembukaan Pulau Cyprus

# 10 Ramadhan 1393 Hijrah..........Kemenangan ke atas Yahudi dan dataran Sinai diambil kembali daripada mereka. Dengan slogan "ALLAH AKBAR"

No comments: